Tasa-arvo on vuoden avainsana. Nykyisessä maailmassa, jossa feminismi on pinnalla aina yhä vahvemmin ovat miesten ja naisten väliset palkkaerot puheenaiheena aikaisempaa huomattavasti enemmän. Siinä missä raha on ollut monelle suomalaiselle tabu lähes aina, ovat palkat nyt enemmän pinnalla puheenaiheena kuin koskaan. Naisten ja miesten väliset palkkaerot kirvoittavat toinen toistaan kiperämpiä mielipiteitä jatkuvasti, mutta usein tämänkaltaisissa poliittisissa keskusteluissa tuntuu siltä, että monelta ovat palkkaeroihin liittyvät perusasiat aivan hukassa. Monelle selvää tuntuu olevan vain se, että eri vertailutulosten hieman toisistaan poikkeavat lukemat kertovat miehen euron olevan noin naisen 83 senttiä, mikä tarkoittaa noin 16 prosenttiyksikön eroa sukupuolten välisissä palkoissa. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus.

Laskentatavoissa on eroja

Se, kuinka iso ero naisten ja miesten välisille palkoille saadaan laskettua riippuu täysin siitä, millaisia palkkoja vertailuun otetaan mukaan. Usein nämä vertailut tehdäänkin yleisesti kaikkien palkkojen välillä, mikä selittää ainakin päällisin puolin joillekin niin suurelta tuntuvan eron syitä. Fakta on nimittäin se, että miehet työskentelevät naisia useammin suuresti palkatuilla aloilla, kuten esimiestehtävissä. Naiset puolestaan työskentelevät miehiä useammin esimerkiksi sairaanhoidon alalla työläisen asemassa, joka ei luonnollisesti ole yhtä korkeasti palkattu ala. Kun näitä lähdetään vertailemaan keskenään on selvää, että saatu lukema voi tuntua epäreilulta. Oikeastaan kun vertaillaan samaa työtä tekevien naisten ja miesten palkkoja samalla kokemuspohjalla, on palkkaero harvoin silmiinpistävän suuri.

Miehen palkka on suurempi kuin naisen

Täysin väärässä tasa-arvoisen palkkauksen puolesta taistelevat eivät kuitenkaan ole, sillä mittaustavasta riippumattakin monilla aloilla on yhä edelleen havaittavissa selittämätöntä palkkaeroa naisten ja miesten välillä. Vaikka kyse olisi muutamien senttien heitosta, olisi reilua nykyaikana maksaa sama palkka jokaiselle samaa työtä tekevällä. Toki toisilla aloille miesten hivenen korkeampi palkka selitetään sillä, että raavaammat miehet joutuvat naisia useammin hoitamaan töissä fyysisiä ominaisuuksia vaativia tehtäviä, mistä maksetaan asianmukaista lisää. Tämän kaltaisia seikkoja harvoin otetaan huomioon eri sukupuolten palkkojen välisiä eroja laskiessa, vaan laskut tehdään niin, että niistä saadaan mahdollisimman provosoivia tuloksia aikaiseksi.