Suomen lapsiluku on vähenemään päin, ja tämä huolestuttaa päättäjiä niin kunta- kuin valtiotasollakin. Mistä lapsiluvun radikaali väheneminen johtuu ja miten syntyvyys voitaisiin saada Suomessa nousuun? Suomi on yksi ainoista maista, joissa lapsiluvun väheneminen on ollut näin suurta viime vuosina. Johtuuko tämä olosuhteista vaiko onko jotakin kenties tehty valtion tasolla väärin? Tässä artikkelissa pureudumme syvemmin Suomen lapsettomuuden syihin ja siihen, kuinka tilannetta saataisiin korjattua.

Kannustetaanko lapsettomuuteen välillisin tavoin?

Vaikka Suomen valtiossa ollaankin alettu syntyvyyden laskettua ottamaan konkreettisia askelia tilanteen parantamiseksi esimerkiksi parantamalla vanhempien tukia ja vanhempainvapaiden kestoa, ei tilanteessa edelleenkään ole havaittavissa selkeää muutosta parempaan. Jokin muu seikka kuin tuen puute on siis se, joka mättää yhtälössä ja pahasti. Kun pureudutaan asiaan tarkemmin ja tutkitaan esimerkiksi synnyttäjien tilastoja, on lapsien syntyvyyden lisäksi havaittavissa toinenkin selkeä seikka: ensisynnyttäjien keski-ikä on nykyään huomattavasti korkeampi kuin aiemmin. Nykyisin tämä lähentelee jo vaarallisen korkeaa. Mistä nuorten synnytysinnon lasku sitten johtuu ja miksi naiset haluavat tulla äideiksi entistäkin vanhempana?

Kun kysytään itse äideiltä, miksi he ovat päättäneet hankkia lapsensa kypsemmässä iässä, on vastaus lähes aina sama: ensin on haluttu keskittyä uraan sekä ”omaan elämään”, ja vasta näiden asioiden oltua kunnossa on tullut hyvä aika lapsille. Onko Suomen työkeskeisyys ja kannustaminen työelämään siis syynä siihen, miksi lasten lykkääminen siirtyy yhä kauemmas ja kauemmas? Ikävä kyllä korkeamman synnyttäjien iän myötä on tullut myös toinen ikävä seikka: tahaton lapsettomuus. Mitä korkeampi synnyttäjän ikä on, sitä todennäköisempää on, että raskautuminen ei onnistukaan suunnitellusti. Ikävän monessa tilanteessa käy jopa niin, että se ei onnistu enää ollenkaan ilman lääketieteellistä apua.

Medialla on näppinsä pelissä

Valtio ja sen kannustimet eivät suinkaan ole ainoa syy synnyttäjien keski-iän nousuun. Kun lähdetään miettimään asiaa sen toisesta päästä eli siitä, miksi nuoret ovat päättäneet olla hankkimatta lapsia, paljastuu myös toinen seikka, nimittäin median vaikutus. Suomen media antaa lapsista ja lasten hankinnasta usein hyvin negatiivisen kuvan, ja monet nuoret kokevat tämän ahdistavana. Voisiko median kannan muuttaminen muuttaa tilanteen täysin?