Kaikki suomalaiset ovat todennäköisesti kuulleet suurista ikäluokista. Tämä poikkeuksellisen suuri ikäluokka sai alkunsa sotien jälkimainingeissa, kun miehet palailivat rintamalta kotiin vaimojensa luo ja vuosia kestänyt pieni syntyvyys kääntyi yllättäin rajuun nousuun aiheuttaen valtavan ja näkyvän piikin Suomen väestömäärässä. Vuosien saatossa tämä tarkoitti Suomelle mannaa, sillä suurten ikäluokkien kasvettua työikään oli Suomella käytössään enemmän työvoimaa kuin koskaan ennen, mikä luonnollisesti tarkoitti Suomen työmarkkinoille hyvää. Toki tiedossa oli myös se, että suuret ikäluokat ovat aina olleet tikittävä aikapommi.

Mitä tapahtuu kun suuret ikäluokat eläköityvät?

Kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja tulevat eläkeikään, tulee Suomi kohtaamaan ongelman, jollaista ei ole ennen nähty: miten pieni valtiomme hoitaa suuren ikäluokan ikääntymisen aiheuttamat kulut, kuten eläkkeet ja terveydenhuoltomaksut sekä muut tuet? Ongelmalle oman mausteensa tuo myös se, että Suomen syntyvyys on aina 90-luvun lamasta lähtien ollut jatkuvassa laskussa, ja viimeistään 2010-luvulla käyrät ovat kääntyneet aivan päälaelleen. Miten pienet ikäluokat kykenevät hoitamaan sen paineen, jonka suuret ikäluokat luovat näiden ylle?

Miten käy Suomen työvoiman?

Siinä missä ennätysalhainen syntyvyys aiheuttaa tällä hetkellä ongelmia esimerkiksi kirkoissa, kunnissa ja valtion tasolla esimerkiksi koulujen ja kerhojen lakkauttamisena sekä kasteiden vähenemisenä, on tämäkin ongelma sellainen, joka tulee ajan saatossa vain paisumaan entisestään. Mitä tapahtuu silloin, kun kelataan aikaa 20-40 vuotta nykyhetkestä eteenpäin? Tuolloin suurin osa työikäisiin kuuluvista on näiden pienten ikäluokkien hedelmiä, ja todennäköisesti nykyisten ennusteiden valossa käyrät vain laskevat laskemistaan tulevaisuudessa.

Voidaan siis ajatella, että esimerkiksi 50 vuoden päästä kaikki työikäisiin kuuluvat ovat pienistä ikäryhmistä. Kykenevätkö nämä pienet ikäluokat vastaamaan siihen tarpeeseen, jonka suuret ikäluokat ovat jättäneet jälkeensä? Saadaanko pienten ikäluokkien verotuloista tarpeeksi suurempien ikäluokkien eläkkeiden kattamiseen, vai onko valtion ryhdyttävä ideoimaan uusia toimia? Haetaanko valtiolle velkaa suurempien ikäluokkien kulujen kattamiseksi, vai nousevatko veroprosentit entisestään? Aika näyttää, mutta todennäköisesti jonkinlaisia muutoksia systeemiin on tehtävä. Todennäköisesti ongelmasta on otettava valtion tasolla koppi jo lähitulevaisuudessa, sillä pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen nyt voi olla hyödyllistä tulevaisuudessa.